eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia” xuất bản

Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thống Kê Năm 2015
Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thống Kê Năm 2015 Để hướng dẫn thi hành Luật thống kê năm 2015, ngày 01-7-2016 Chính phủ đã ban hành các nghị định: Nghị định số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê, Nghị định này thay thế Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13-02-2004 và Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04-06-2013; Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, Nghị định này thay thế Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013; Nghị định số 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Các nghị định mới ban hành đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016. Cuốn sách Các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thống kê năm 2015 được biên soạn nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu thông tin pháp luật về lĩnh vực nêu trên. Đây là những văn bản pháp luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê nhà nước.
Đối Thoại Về Sức Khỏe Và Cuộc Sống, Đạo Đức Và Giáo Dục
Đối Thoại Về Sức Khỏe Và Cuộc Sống, Đạo Đức Và Giáo Dục Cuốn sách được trình bày dưới hình thức một cuộc đối thoại, trao đổi cởi mở và đầy trách nhiệm giữa ba chuyên gia uy tín ở ba lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Họ đã vượt qua rào cản về ngôn ngữ và những đặc thù của bối cảnh văn hóa, khoa học để cùng nhau thảo luận những vấn đề lớn mà nhân loại ngày nay đã và đang phải đối mặt như ung thư, HIV/AIDS, thụ tinh nhân tạo, bệnh trạng của văn minh vật chất,... Thông qua cuộc đối thoại này, ba chuyên gia còn chia sẻ những kiến thức, những giải pháp và những hiểu biết sâu rộng về sức khỏe và bệnh tật, giáo dục nhân sinh quan cũng như triết lí riêng của họ về ý nghĩa cuộc sống; đồng thời khám phá những vấn đề về đạo đức và những tác động của nó đối với con người; từ đó mong muốn hướng tới một tương lai văn minh, lành mạnh cho nhân loại, nơi mà khoa học, tâm linh và tinh thần nhân văn được kết hợp một cách hài hòa.
Sổ Tay Công Tác Đảng
Sổ Tay Công Tác Đảng Để giúp các cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc tra cứu nhanh và giúp các Đảng bộ, Chi bộ ở cơ sở tham khảo những thông tin cơ bản, ghi chép các công việc liên quan đến công tác đảng, quyển Sổ Tay Công Tác Đảng được biên soạn. Sổ tay với nhiều nội dung, hướng dẫn quan trọng được cập nhật mới nhất như sau: I/ Những thông tin chung - Trang thông tin cá nhân - Lịch năm 2017 và 2018 - Các ngày lễ được nghỉ trong năm 2017 II/ Nội dung (hơn 40 trang) 1. Lời dạy của Bác Hồ về công tác Đảng 2. Những điều đảng viên không được làm 3. Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 4. Hướng dẫn số số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 2 tháng 3 năm 2012về nội dung sinh hoạt chi bộ 5. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 6. Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 7. HƯỚNG DẪN số 08-HD/BTGTW ngày 19-8-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Đặc biệt, chúng tôi có nhận in tên và logo đơn vị nếu khách hàng có nhu cầu. III/ Phần dùng để ghi chép (gần 150 trang)
Võ Nguyên Giáp – Danh Tướng Thời Đại Hồ Chí Minh (Tái Bản)
Võ Nguyên Giáp - Danh Tướng Thời Đại Hồ Chí Minh Cuốn sách bao gồm một số hồi ký đã được công bố trên các sách báo và tạp chí ghi lại những kỷ niệm và cảm xúc của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các cán bô chiến sĩ, văn nghệ sĩ, nhân viên đã từng sống và làm việc với Bác Hồ trong những ngày Người ở chiến khu Việt Bắc. Bài viết được thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau song đều thể hiện tình cảm sâu đạm, sự tôn kính đặc biệt đối với Bác Hồ Kính yêu, cũng như tư tưởng vĩ đại, tài năng đạo đức trong sáng, sức thu hút, cảm hóa mạnh mẽ, sự bao dung độ lượng, nhân hậu, tác phong khiêm tốn giản dị, sâu sát cuộc sống,... của Người. Hy vọng cuốn sách sẽ  làm một nguồn tư liệu quý giúp cho chúng ta nghiên cứu, học tập đạo đức, tác phong trong sáng giản dị, hết lòng vì nước vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Một số câu chuyện trong cuốn sách như: Bác Hồ về nước Từ Pác Bó đến Tân Trào Ánh sáng mới từ Pác Bó Gặp Bác ở Tân Trào Một lòng theo Bác ....
Võ Văn Kiệt – Một Nhân Cách Lớn Nhà Lãnh Đạo Tài Năng Suốt Đời Vì Nước Vì Dân (Hồi Ký)
Võ Văn Kiệt - Một Nhân Cách Lớn Nhà Lãnh Đạo Tài Năng Suốt Đời Vì Nước Vì Dân gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, của các nhà khoa học về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt. Sách ghi lại tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp, những đóng góp to lớn cho đất nước và những phẩm chất cao quý của nguyên cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Hơn 700 trang viết với nội dung hết sức đa dạng, chân thực và cảm động về cuộc đời, con người, sự nghiệp của ông. Đặc biệt, nhiều bài viết nhận định sâu sắc về nhân cách đồng chí Võ Văn Kiệt. Ông là một nhà lãnh đạo tài năng và quyết đoán, một Thủ tướng để lại nhiều dấu ấn khó phai mờ. Sách được bố cục theo các cụm chủ đề: Bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng - Nhà nước Về thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ Khi đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh Khi đồng chí làm Thủ tướng Chính phủ Về văn hoá, lịch sử dân tộc của trí thức, văn nghệ sĩ; quê hương và gia đình. Ngoài ra, cuốn sách còn có nhiều bức ảnh tư liệu quý phản ánh chân thực cuộc đời, con người, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt.
Nghị Định Số 46/2016/NĐ-CP
Nghị Định Số 46/2016/NĐ-CP Ngày 26/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, thay thế Nghị định 171/2013 và Nghị định 107/2014. Nghị định 46/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ 1/8/2016, trong đó có những lỗi vi phạm sẽ bị phạt rất nặng nhằm tăng sự răn đe.
Nhân
Nhân Nho giáo - triết học Nho giáo là thành tựu phong phú và rực rỡ không chỉ của nền văn minh phương Đông mà của cả nhân loại. Triết học Nho giáo nhấn mạnh sự tu dưỡng đạo đức và quy phạm làm người; 'đạo trung dung' và các đức tính nhân, lễ, nghĩa,... Các giá trị Nho giáo Nhân - Lễ - Nghĩa chính là tư tưởng cốt lõi trong học thuyết của Khổng Tử - người được coi là sáng lập triết học Nho giáo. Nhân là trung tâm của các đức tính: tình cảm, chân thật, ngay thẳng, hết lòng vì nghĩa, rộng lượng, khoan dung và siêng năng, cần mẫn; người có đức tính nhân chỉ hành động vì nhân nghĩa, đối lập với kẻ bất nhân hành động vì lợi.
Lời Tựa Một Tình Yêu
Lời Tựa Một Tình Yêu Lời tựa một tình yêu là một tác phẩm cảm động, chân thực, sâu sắc viết về tình yêu thủy chung son sắt của người tử tù lừng danh Lê Hồng Tư và nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung Nguyễn Thị Châu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Họ đến với nhau trong bão táp cách mạng. Kể từ lúc ngỏ lời cho đến lúc hội ngộ, hạnh phúc trong lễ cưới sau ngày đất nước toàn thắng là 15 năm xa cách, đầy giông tố, thử thách và hy sinh. Họ bị giam cầm, đày đọa qua hàng chục nhà tù, riêng ông Lê Hồng Tư bị cầm tù 15 năm, trong đó trọn 13 năm ở Côn Đảo với án tử hình. Và hiện tại, họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau và tiếp tục làm đẹp cho đời. Công bố Lời tựa một tình yêu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật mong muốn “Bản tình ca nồng thắm gắn liền với lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ, của những con người thủy chung son sắt trong tình yêu, sống, chiến đấu và sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất vẹn toàn của Tổ quốc... sẽ thổi bùng lên niềm tin, ngọn lửa bất diệt mà những người trẻ hôm nay lấy đó để soi rọi, tin yêu, sống và cống hiến”. Trong lời tựa mở đầu cuốn sách, nhà báo Đỗ Phượng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và là thủ trưởng trực tiếp từng nhiều lần cử tác giả vào mặt trận, chiến trường và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, đã viết: “Ấn tượng mạnh nhất khi đọc Lời tựa một tình yêu là sự xúc động, tin cậy, ám ảnh và ngưỡng mộ. Bản tính cẩn trọng, khách quan của một nhà báo và phẩm chất văn chương trong sự dung tưởng phong phú của một nhà văn hoà quyện trong tác phẩm với 12 chương và hơn 200 trang sách. Hoàn cảnh điển hình, tình tiết điển hình, phẩm chất và tính cách điển hình của nhân vật được kết cấu, khắc họa tinh tế bởi một giọng văn giản dị, trầm tĩnh, chan chứa lòng tin yêu cuộc sống đã khiến Lời tựa một tình yêu có sức cuốn hút và lay động mạnh mẽ lòng người. Nếu xem đây là lời tựa, thì với tôi, cũng như tên tác giả chọn đặt cho tác phẩm của mình, đây là lời tựa cho một tình yêu - tình yêu đất nước, tình yêu lý tưởng, tình yêu đôi lứa của hai chiến sĩ cộng sản với niềm tin mãnh liệt ở tương lai đã vượt qua sự xa cách đằng đẵng của cả thời gian và không gian, vượt qua những năm tháng giam cầm tra tấn của kẻ thù, vượt qua sắt thép, hiểm nguy và vượt qua cả cái chết để đến với nhau trong một mối tình thuỷ chung, trong sáng như một huyền thoại”. Những bức ảnh tư liệu giá trị trong thời gian hoạt động cách mạng của ông Lê Hồng Tư và bà Nguyễn Thị Châu (1953-1975) và ảnh bà Nguyễn Thị Châu chụp với tác giả Trần Mai Hạnh trong những ngày đầu tiên Sài Gòn giải phóng (tháng 5/1975) ngay tại cửa phòng giam số 4, bốt Nguyễn Tri Phương, nơi bà Châu bị địch bắt giam, tra tấn lần cuối tới trưa ngày 29/4/1975 mới được trả tự do, in trong phần phụ lục, đã  tôn thêm tầm tư tưởng, giá trị thuyết phục và sức lay động của tác phẩm. Trích đoạn: “Ngày mai con lại đi bán cá với má...” Má! Dừng lại một chút đã, nghe má! Vừa tới ngang ngôi trường nhỏ, cô bé đã níu áo, nằn nì mẹ đứng lại. Bà mẹ chần chừ một chút rồi đặt gánh cá xuống vệ đường. Cô bé rón rén đến bên cửa sổ, kiễng chân nhìn vào tấm bảng  đen trên lớp, nhẩm  đánh vần theo nhịp thước của ông giáo già. Nhà nghèo, mới bảy tuổi  đã phải tần tảo theo mẹ đi bán cá ở chợ Biên Hòa, quyển vở, cái bút với cô là một cái gì rất xa xôi - xa xôi tới mức chưa bao giờ cô dám mơ ước tới. Bà mẹ nhìn con mà ứa nước mắt. - Châu! Đi thôi con. Trưa rồi! Không biết đã bao lần, bà lại phải dằn lòng gọi con như vậy. Cô bé tất tả chạy theo mẹ, vừa chạy vừa ngoái lại ngôi trường với vẻ tiếc rẻ của trẻ con cùng chút ít đăm chiêu vượt xa lứa tuổi. Năm năm sau, vào một buổi tối, cô thưa với mẹ, lời lẽ chững chạc như một người lớn: - Thưa má, con  đã học xong bậc tiểu học. Con xin phép má  được lên Sài Gòn thi vào trường Gia Long. Bà mẹ kinh hãi: Trời, nó mới mười hai tuổi đầu, chưa cắp sách tới lớp lấy một ngày mà dám cả gan thi vào trường nữ trung học lớn và danh tiếng nhất Sài Gòn. Cô bé vẫn đứng nghiêm trang trước mặt mẹ, mắt mở to chờ đợi. Bà mẹ hết nhìn con lại nhìn những quyển vở xếp ngay ngắn ở góc bàn. Đêm nào nó cũng học. Mà con bé thật ngoan, chiều ở chợ về buông gánh là chúi  đầu lo toan mọi chuyện. Nhiều bữa việc nhà xong đã khuya, nó vẫn ngồi vào bàn chăm chú đọc đọc, viết viết. Từ ngày thằng Hai con ông cậu ruột về ở bày vẽ thêm, xem ra nó học tấn tới lắm. Nhưng làm sao mà nó thi nổi vào trường Gia Long... Cuối cùng chiều lòng con gái, bà theo lên Sài Gòn. Sài Gòn với hai má con, cái gì cũng xa lạ. Đêm hôm  đó hai má con ôm nhau nằm trong một quán trọ tồi tàn, không sao chợp mắt vì lo lắng và cũng vì lạ chỗ. Nằm sâu trong bóng tối bên này  đường, nhìn sang ánh sáng khu biệt thự lộng lẫy, sang trọng bên kia, Châu bỗng thấy sợ hãi. Châu thấy Châu và má cũng chẳng khác gì những người sống chui rúc dưới gầm cầu,  ống cống hay những người thất nghiệp lang thang đi ăn xin trên các lề đường mà Châu gặp ngày hôm nay... Tất cả đều lạc loài và xa lạ với thế giới của những phố xá, biệt thự và những cảnh  ăn chơi hưởng thụ này. Mơ  ước được vào học trường Gia Long không còn làm Châu háo hức nhiều nữa.
Lịch Sử Việt Nam Giản Yếu
Lịch Sử Việt Nam Giản Yếu Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử giản yếu từ thời nguyên thuỷ đến nay, phản ánh quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam thống nhất từ Mục Nam Quan tới mũi Cà Mau, từ Trường Sơn đến hải đảo Biển Đông. Cuốn sách có một bản phụ lục “Niên biểu – sự kiện” để giúp bạn đọc tiện tra cứu về các vương triều, các sự kiện lớn cùng với niên đại lịch sử từ thời nguyên thuỷ tới nay.Để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi cho tái bản lần thứ hai cuốn sách trên. Cuốn sách đã có một số chỗ được sửa chữa và bổ sung cho hoàn thiện thêm.
Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp Trong Những Năm Đế Quốc Mỹ Leo Thang Chiến Tranh (1965-1969)
Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp Trong Những Năm Đế Quốc Mỹ Leo Thang Chiến Tranh (1965-1969) Cuốn sách trình bày chi tiết quá trình đồng chí Võ Nguyên Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cương vị của mình, đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương chỉ đạo từng bước đi ở tầm chiến lược toàn cục, chỉ đạo các cơ quan Bộ Quốc Phòng, các quân chủng, binh chủng tăng cường xây dựng lực lượng, tổ chức chi viện, đáp ứng yêu cầu về người và cơ sở vật chất cho tiền tuyến lớn miền Nam; quá trình quân và dân ta chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng đối phó âm mưu leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ; quá trình hình thành quyết tâm chiến lược 'giành thắng lợi quyết định' – quá trình hình thành kế hoạch tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968-1969, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trên chiến trường để buộc đế quốc Mỹ xuống thang chiến tranh…
Lễ
Lễ Nho giáo - triết học Nho giáo là thành tựu phong phú và rực rỡ không chỉ của nền văn minh phương Đông mà của cả nhân loại. Triết học Nho giáo nhấn mạnh sự tu dưỡng đạo đức và quy phạm làm người; 'đạo trung dung' và các đức tính nhân, lễ, nghĩa,... Các giá trị Nho giáo Nhân - Lễ - Nghĩa chính là tư tưởng cốt lõi trong học thuyết của Khổng Tử - người được coi là sáng lập triết học Nho giáo. Lễ được xem là quy phạm đạo đức và hành vi được chế định cho con người, từ đó để biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Nhân và Lễ gắn bó chặt chẽ với nhau, Nhân là nội dung của Lễ, Lễ là hình thức của Nhân.
Về Đạo Phật
Về Đạo Phật Phật giáo là một trong ba tôn giáo lớn hàng đầu trên thế giới hiện nay, xuất hiện sớm nhất ở Ấn Độ vào khoảng giữa thế kỷ VI trước công nguyên, dần dần được truyền bá sang nhiều quốc gia ở khắp các châu lục bằng các con đường khác nhau. Khi được truyền vào các nước châu Á, đạo phật đã kết hợp với nền văn hóa và tín ngưởng bản địa, hình thành nhiều trường phái học thuật và tôn giáo mang bản sắc dân tộc, ảnh hưởng lớn đến lịch sử và văn hóa của các quốc gia châu Á.