eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “NXB Chính Trị Quốc Gia” phát hành

Nghĩa
Nghĩa Người có đức “Nhân”, sống chan hòa, nhân ái, biết trân trọng giá trị bản thân và yêu thương đồng loại; khéo léo trong hành xử, luôn biết cân nhắc tiết tháo trong mọi lễ nghi nhưng không trọng đạo nghĩa thì vẫn là khuyết thiếu. I. Chú trọng làm phong phú nội hàm của đạo nghĩa.Người có đạo nghĩa chính là người trọng nghĩa khí, trọng tình nghĩa; khiêm tốn học hỏi mọi người xung quanh, nhất là bậc hiền tài; nghiêm khắc kiểm điểm và sửa chữa những thiếu sót của bản thân; biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Đạo nghĩa phải thể hiện bằng những hành động cụ thể để đạt tới tầm cao nhất của chân - thiện - mỹ. II. Đạo nghĩa - con đường chân chính của loài người. Câu nói trên vốn có hàm ý rất rộng, từ “nghĩa” trong câu nói này có nghĩa là “quy tắc”, “trật tự”. Để trở thành người hiểu và có lễ nghĩa, cần phải giữ nguyên tắc quy chuẩn về hành vi để luôn biết tự kiềm chế bản thân trong giao tiếp, ứng xử. Bên cạnh đó, con người còn cần phải biết tôn trọng người khác. Có vậy mới làm cho “trật tự” được hình thành và thể hiện cụ thể trong sự hài hòa, biểu hiện cụ thể ở chỗ: trong công việc phải chí công vô tư, không bị dao động bởi quyền lực, lợi ích, biết kiên trì đạo nghĩa. III. Nói đạo nghĩa, trọng đạo nghĩa trong giao tiếp giữa người với người. Người quân tử chân chính cần phải biết trọng tình nghĩa, nói lời nghĩa khí. Để làm được điều đó, đòi hỏi “chúng ta phải nắm bắt cách ứng xử nhất định trong giao tiếp như: thể hiện rõ chủ ý, để người khác hiểu mình; “mất lòng tin sẽ không thể đứng vững”; rắp tâm hại người là điều không nên làm; kết giao bạn bè phải học cách tán dương bằng hữu, đồng thời phải có nghệ thuật tiếp xúc khéo léo, biết cách quan sát lời ăn, tiếng nói, hành vi của người tiếp xúc; luôn nghĩ cho bạn bè, không làm điều gì trái đạo nghĩa; khi thành đạt không xa lánh, thờ ở với bạn bè gặp hoạn nạn”. IV. Làm giàu trước hết phải làm việc nghĩa. Tư tưởng Nho giáo luôn nhấn mạnh “tuân thủ đạo nghĩa rồi mới hưởng lợi”, có giàu sang, phú quý thì vẫn làm việc nghĩa. Trong xã hội mà chủ nghĩa sùng bái đồng tiền đang lấn lướt, xu hướng “ham muốn vật chất”, chạy theo lợi ích đang len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống ngày nay, việc noi theo tư tưởng “trọng nghĩa khinh lợi” của Khổng Tử và các bậc thánh hiền khác để điều tiết, quy chuẩn hành vi, cách ứng xử trở thành điều cốt yếu, cần phải tu dưỡng, rèn luyện đối với những người ham muốn làm giàu, muốn xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa đạo nghĩa và danh lợi. V. Người quản lý cần có đủ trí tuệ. Trong phương diện chính sự, “Nghĩa” được các bậc Nho gia nói tới bao hàm hai ý, tức là uốn nắn bản thân và quản lý người khác. Vì thế, trong mọi giai đoạn của lịch sử, mọi thăng trầm của xã hội thì vai trò của người làm công tác quản lý luôn có những yêu cầu nhất định. Tuy nhiên, yêu cầu luôn được đặt lên hàng đầu chính là người quản lý cần có đủ trí tuệ và phải là người biết làm tấm gương cho người khác. Khổng Tử đã nói: “Chính giả, chính nghiệp. Tử soái dĩ chính thục cảm bất chính” (Người đứng đầu chính trực thì không cần ra lệnh người khác cũng làm theo. Thầy chính trực, trò nào dám không theo). VI. Xây dựng quan niệm giá trị đúng đắn. Khổng Tử một người thầy tài giỏi của mọi thời đại, ông đã khởi xướng ra quan niệm nhân sinh tích cực, dạy con người biết tự tin, tự tôn, tự cường và tự lập. Chất lượng cuộc sống được quyết định chính bằng thái độ của con người và cuộc sống có hạnh phúc và viên mãn hay không do chính chúng ta quyết định.Chú thích:
Quản Lý Môi Trường Đô Thị Nhật Bản Và Khả Năng Ứng Dụng Ở Việt Nam
Quản Lý Môi Trường Đô Thị Nhật Bản Và Khả Năng Ứng Dụng Ở Việt Nam Quyển sách giới thiệu về mô hình quản lý, kinh nghiệm về quản lý môi trường đô thị Nhật Bản, thông qua những tương đồng về những yếu tố tự nhiên, xã hội… mà áp dụng lên thực tiễn ở Việt Nam. Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Khái quát chung về quản lý môi trường Chương 2: Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản Chương 3: Quản lý môi trường đô thị ở Việt Nam Chương 4: Đánh giá những tương đồng và khác biệt giữa đô thị Việt Nam và Nhật Bản ảnh hưởng đến công tác quản lý môi trường ở Việt Nam Chương 5: Đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường đô thị cho Việt Nam từ kinh nghiệm quản lý môi trường đô thị ở Nhật Bản.
Sổ Tay Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
Sổ Tay Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sổ Tay Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức được biên soạn nhằm giúp cán cán bộ, công chức, viên chức nói chung và lãnh đạo các đơn vị nói riêng thuận tiện trong việc tra cứu nhanh, tham khảo những thông tin cơ bản, tìm hiểu, nghiên cứu về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, đồng thời ghi chép các công việc liên quan. Sổ Tay Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức gồm những nội dung chính như sau: 1. Lời Bác Hồ dạy cán bộ, công chức, viên chức. 2. Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng . 3. Nghị định số 01/NĐHN-BNV ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Bộ nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (trích). 4. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (trích). 5. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (trích). 6. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về cán bộ, công chức, viên chức. Sổ tay dày 200 trang được trình bày trang nhã, đẹp, in trên giấy tốt.
Luật Thống Kê
Luật Thống Kê Luật này được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2007 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)
Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2007 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành) Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII kì họp thứ 2 thông qua ngày 21-11-2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2009. Sau gần bốn năm thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, trước yêu cầu đổi mới của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, một số điều của Luật này đã tỏ ra bất cập, cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Vì vậy, ngày 22-11-2012, Quốc hội khoá XIII, kì họp thứ 4 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật của thuế thu nhập cá nhân; Luật này có hiệu lực thi hành ngày 01-7-2013. Sau khi  Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2007 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012 có hiệu lực thi hành,  Luật còn qua nhiều lần sửa đổi. Cuốn sách Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2007 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành cung cấp cho bạn đọc thông tin về Luật Thuế thu nhập cá nhân đầy đủ nhất qua các lần bổ sung, sửa đổi trước đó.