eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “NXB Chính Trị Quốc Gia” phát hành

Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thống Kê Năm 2015
Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành Luật Thống Kê Năm 2015 Để hướng dẫn thi hành Luật thống kê năm 2015, ngày 01-7-2016 Chính phủ đã ban hành các nghị định: Nghị định số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê, Nghị định này thay thế Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13-02-2004 và Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04-06-2013; Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, Nghị định này thay thế Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013; Nghị định số 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Các nghị định mới ban hành đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016. Cuốn sách Các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thống kê năm 2015 được biên soạn nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu thông tin pháp luật về lĩnh vực nêu trên. Đây là những văn bản pháp luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê nhà nước.
Đối Thoại Về Sức Khỏe Và Cuộc Sống, Đạo Đức Và Giáo Dục
Đối Thoại Về Sức Khỏe Và Cuộc Sống, Đạo Đức Và Giáo Dục Cuốn sách được trình bày dưới hình thức một cuộc đối thoại, trao đổi cởi mở và đầy trách nhiệm giữa ba chuyên gia uy tín ở ba lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Họ đã vượt qua rào cản về ngôn ngữ và những đặc thù của bối cảnh văn hóa, khoa học để cùng nhau thảo luận những vấn đề lớn mà nhân loại ngày nay đã và đang phải đối mặt như ung thư, HIV/AIDS, thụ tinh nhân tạo, bệnh trạng của văn minh vật chất,... Thông qua cuộc đối thoại này, ba chuyên gia còn chia sẻ những kiến thức, những giải pháp và những hiểu biết sâu rộng về sức khỏe và bệnh tật, giáo dục nhân sinh quan cũng như triết lí riêng của họ về ý nghĩa cuộc sống; đồng thời khám phá những vấn đề về đạo đức và những tác động của nó đối với con người; từ đó mong muốn hướng tới một tương lai văn minh, lành mạnh cho nhân loại, nơi mà khoa học, tâm linh và tinh thần nhân văn được kết hợp một cách hài hòa.
Sổ Tay Công Tác Đảng
Sổ Tay Công Tác Đảng Để giúp các cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc tra cứu nhanh và giúp các Đảng bộ, Chi bộ ở cơ sở tham khảo những thông tin cơ bản, ghi chép các công việc liên quan đến công tác đảng, quyển Sổ Tay Công Tác Đảng được biên soạn. Sổ tay với nhiều nội dung, hướng dẫn quan trọng được cập nhật mới nhất như sau: I/ Những thông tin chung - Trang thông tin cá nhân - Lịch năm 2017 và 2018 - Các ngày lễ được nghỉ trong năm 2017 II/ Nội dung (hơn 40 trang) 1. Lời dạy của Bác Hồ về công tác Đảng 2. Những điều đảng viên không được làm 3. Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 4. Hướng dẫn số số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 2 tháng 3 năm 2012về nội dung sinh hoạt chi bộ 5. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 6. Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 7. HƯỚNG DẪN số 08-HD/BTGTW ngày 19-8-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Đặc biệt, chúng tôi có nhận in tên và logo đơn vị nếu khách hàng có nhu cầu. III/ Phần dùng để ghi chép (gần 150 trang)
Võ Nguyên Giáp – Danh Tướng Thời Đại Hồ Chí Minh (Tái Bản)
Võ Nguyên Giáp - Danh Tướng Thời Đại Hồ Chí Minh Cuốn sách bao gồm một số hồi ký đã được công bố trên các sách báo và tạp chí ghi lại những kỷ niệm và cảm xúc của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các cán bô chiến sĩ, văn nghệ sĩ, nhân viên đã từng sống và làm việc với Bác Hồ trong những ngày Người ở chiến khu Việt Bắc. Bài viết được thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau song đều thể hiện tình cảm sâu đạm, sự tôn kính đặc biệt đối với Bác Hồ Kính yêu, cũng như tư tưởng vĩ đại, tài năng đạo đức trong sáng, sức thu hút, cảm hóa mạnh mẽ, sự bao dung độ lượng, nhân hậu, tác phong khiêm tốn giản dị, sâu sát cuộc sống,... của Người. Hy vọng cuốn sách sẽ  làm một nguồn tư liệu quý giúp cho chúng ta nghiên cứu, học tập đạo đức, tác phong trong sáng giản dị, hết lòng vì nước vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Một số câu chuyện trong cuốn sách như: Bác Hồ về nước Từ Pác Bó đến Tân Trào Ánh sáng mới từ Pác Bó Gặp Bác ở Tân Trào Một lòng theo Bác ....
Võ Văn Kiệt – Một Nhân Cách Lớn Nhà Lãnh Đạo Tài Năng Suốt Đời Vì Nước Vì Dân (Hồi Ký)
Võ Văn Kiệt - Một Nhân Cách Lớn Nhà Lãnh Đạo Tài Năng Suốt Đời Vì Nước Vì Dân gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, của các nhà khoa học về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt. Sách ghi lại tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp, những đóng góp to lớn cho đất nước và những phẩm chất cao quý của nguyên cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Hơn 700 trang viết với nội dung hết sức đa dạng, chân thực và cảm động về cuộc đời, con người, sự nghiệp của ông. Đặc biệt, nhiều bài viết nhận định sâu sắc về nhân cách đồng chí Võ Văn Kiệt. Ông là một nhà lãnh đạo tài năng và quyết đoán, một Thủ tướng để lại nhiều dấu ấn khó phai mờ. Sách được bố cục theo các cụm chủ đề: Bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng - Nhà nước Về thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ Khi đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh Khi đồng chí làm Thủ tướng Chính phủ Về văn hoá, lịch sử dân tộc của trí thức, văn nghệ sĩ; quê hương và gia đình. Ngoài ra, cuốn sách còn có nhiều bức ảnh tư liệu quý phản ánh chân thực cuộc đời, con người, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt.
Nghị Định Số 46/2016/NĐ-CP
Nghị Định Số 46/2016/NĐ-CP Ngày 26/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, thay thế Nghị định 171/2013 và Nghị định 107/2014. Nghị định 46/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ 1/8/2016, trong đó có những lỗi vi phạm sẽ bị phạt rất nặng nhằm tăng sự răn đe.
Nhân
Nhân Nho giáo - triết học Nho giáo là thành tựu phong phú và rực rỡ không chỉ của nền văn minh phương Đông mà của cả nhân loại. Triết học Nho giáo nhấn mạnh sự tu dưỡng đạo đức và quy phạm làm người; 'đạo trung dung' và các đức tính nhân, lễ, nghĩa,... Các giá trị Nho giáo Nhân - Lễ - Nghĩa chính là tư tưởng cốt lõi trong học thuyết của Khổng Tử - người được coi là sáng lập triết học Nho giáo. Nhân là trung tâm của các đức tính: tình cảm, chân thật, ngay thẳng, hết lòng vì nghĩa, rộng lượng, khoan dung và siêng năng, cần mẫn; người có đức tính nhân chỉ hành động vì nhân nghĩa, đối lập với kẻ bất nhân hành động vì lợi.
Lịch Sử Việt Nam Giản Yếu
Lịch Sử Việt Nam Giản Yếu Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử giản yếu từ thời nguyên thuỷ đến nay, phản ánh quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam thống nhất từ Mục Nam Quan tới mũi Cà Mau, từ Trường Sơn đến hải đảo Biển Đông. Cuốn sách có một bản phụ lục “Niên biểu – sự kiện” để giúp bạn đọc tiện tra cứu về các vương triều, các sự kiện lớn cùng với niên đại lịch sử từ thời nguyên thuỷ tới nay.Để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi cho tái bản lần thứ hai cuốn sách trên. Cuốn sách đã có một số chỗ được sửa chữa và bổ sung cho hoàn thiện thêm.
Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp Trong Những Năm Đế Quốc Mỹ Leo Thang Chiến Tranh (1965-1969)
Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp Trong Những Năm Đế Quốc Mỹ Leo Thang Chiến Tranh (1965-1969) Cuốn sách trình bày chi tiết quá trình đồng chí Võ Nguyên Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cương vị của mình, đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương chỉ đạo từng bước đi ở tầm chiến lược toàn cục, chỉ đạo các cơ quan Bộ Quốc Phòng, các quân chủng, binh chủng tăng cường xây dựng lực lượng, tổ chức chi viện, đáp ứng yêu cầu về người và cơ sở vật chất cho tiền tuyến lớn miền Nam; quá trình quân và dân ta chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng đối phó âm mưu leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ; quá trình hình thành quyết tâm chiến lược 'giành thắng lợi quyết định' – quá trình hình thành kế hoạch tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968-1969, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trên chiến trường để buộc đế quốc Mỹ xuống thang chiến tranh…
Lễ
Lễ Nho giáo - triết học Nho giáo là thành tựu phong phú và rực rỡ không chỉ của nền văn minh phương Đông mà của cả nhân loại. Triết học Nho giáo nhấn mạnh sự tu dưỡng đạo đức và quy phạm làm người; 'đạo trung dung' và các đức tính nhân, lễ, nghĩa,... Các giá trị Nho giáo Nhân - Lễ - Nghĩa chính là tư tưởng cốt lõi trong học thuyết của Khổng Tử - người được coi là sáng lập triết học Nho giáo. Lễ được xem là quy phạm đạo đức và hành vi được chế định cho con người, từ đó để biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Nhân và Lễ gắn bó chặt chẽ với nhau, Nhân là nội dung của Lễ, Lễ là hình thức của Nhân.
Về Đạo Phật
Về Đạo Phật Phật giáo là một trong ba tôn giáo lớn hàng đầu trên thế giới hiện nay, xuất hiện sớm nhất ở Ấn Độ vào khoảng giữa thế kỷ VI trước công nguyên, dần dần được truyền bá sang nhiều quốc gia ở khắp các châu lục bằng các con đường khác nhau. Khi được truyền vào các nước châu Á, đạo phật đã kết hợp với nền văn hóa và tín ngưởng bản địa, hình thành nhiều trường phái học thuật và tôn giáo mang bản sắc dân tộc, ảnh hưởng lớn đến lịch sử và văn hóa của các quốc gia châu Á.
Những Điểm Mới Về Chế Định Bào Chữa Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
Những Điểm Mới Về Chế Định Bào Chữa Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, với 510 điều chia thành 9 phần, 36 chương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016 thay thế Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 là đã ghi nhận nổi bật chế định bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự. Ngoài việc xây dựng một chương V mới về bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có những quy định mở rộng diện người tham gia tố tụng, bổ sung quyền của người tham gia tố tụng…, thể hiện bước chuyển căn bản trong nhận thức về quán triệt toàn diện và sâu sắc tinh thần Hiến pháp năm 2013 và chủ trương cải cách tư pháp, trong đó trọng tâm là cải cách tư pháp về hình sự của Đảng và Nhà nước ta. Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Chương I: Nhận thức chung về mô hình, chức năng, thực trạng bào chữa trong tố tụng hình sự 1.1. Một số vấn đề lý luận về địa vị pháp lý, vai trò của luật sư trong việc thực hiện chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, đấu tranh phòng chống tội phạm. 1.2. Thực trạng và vướng mắc của luật sư khi hành nghề tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự. 1.3. Chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và tinh thần mới của Hiến pháp 2013 là nền tảng đổi mới địa vị pháp lý và vai trò của luật sư trong TTHS. 1.4. Quá trình xây dựng và hoàn thiện Dự án Bộ luật TTHS và một số đóng góp của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.  Chương II: Những điểm mới về chế định bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 2.1. Nhận thức mới về địa vị pháp lý của luật sư trong TTHS (chủ thể tư pháp độc lập thực hiện chức năng cơ bản của tố tụng hình sự, thay đổi về quan niệm trong kỹ thuật lập quy, hình thành chương V mới về bào chữa, bảo vệ quyền lợi của bị hại, đương sự theo đề xuất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam). 2.2. Mở rộng diện, thời điểm tham gia tư vấn, bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người bị tình nghi phạm tội, bị hại, đương sự qua các giai đoạn tố tụng hình sự. 2.3. Tháo gỡ triệt để rào cản, hạn chế việc tham gia tố tụng của luật sư thông qua việc hủy bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận người bào chữa. 2.4. Những điểm mới trong Bộ luật TTHS quy định quyền và nghĩa vụ của luật sư trong bào chữa cho người bị tình nghi phạm tội, bảo vệ quyền lợi cho bị hại, đương sự (cụ thể hóa “quyền im lặng” cho phù hợp điều kiện mô hình TTHS ở Việt Nam; đặc biệt là quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ, quyền tiếp cận độc lập với người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam; bảo đảm tranh tụng trong xét xử, hình thành phán quyết từ kết quả tranh tụng…).