eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT HÀNH PHƯỢNG HOÀNG” phát hành

Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học (Quyển 1)
Ngũ Giới Theo Góc Nhìn Khoa Học (Quyển 1) Cuốn sách được biên soạn theo chủ hướng mang tính kết nối Khoa học - Tôn giáo - Tâm linh giúp lý giải những hiện tượng ngoài vùng khả biến của 5 giác quan hạn hữu bởi do không nhận thức được rõ ràng, nên phần đông bị ám thị về ý niệm tâm linh huyền bí ( siêu linh, siêu huyền, huyền vi...). Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Tri thức Tổng quan Đông phương và Tây phương Chương 2: Phân tích và lý giải Thuyết Ngũ giới.