eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “Công Ty TNHH Dịch Vụ - Truyền Thông Và Xúc Tiến Thương Mại Thông Thái” phát hành

Cẩm Nang Khởi Nghiệp – Thực Hành Kinh Doanh Cho Bước Khởi Sự Doanh Nghiệp
Cẩm Nang Khởi Nghiệp - Thực Hành Kinh Doanh Cho Bước Khởi Sự Doanh Nghiệp 'Đây không phải cuốn sách dạy kinh doanh. Sách dạy kinh doanh bán rất nhiều ngoài nhà sách hoặc có sẵn trên internet. Có rất nhiều sách chia sẻ về lí thuyết, thực hành và nói sâu về từng vấn đề chuyên biệt của hoạt động kinh doanh. Đây là cuốn cẩm nang ghi chép lại những gì cơ bản, cụ thể và thiết thực nhất của quá trình làm ăn tại Việt nam mà nhiều anh chị đi trước của quá trình làm ăn tại Việt Nam mà nhiều anh chị đi trước của Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu (LBC) và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã trải qua và chia sẻ lại. Người viết là một nhà báo và một doanh nhân gắn bó lâu năm với cộng đồng khởi nghiệp và kinh doanh, cố gắng chép lại một cách đơn giản nhất những bài học, lời khuyên và công cụ này để những bạn trẻ mới bước chân vào con đường làm ăn có thể có vài gợi ý cho bản thân và doanh nghiệp của mình. Cuối cùng, kinh doanh không có đúng và sai, chỉ có sự phù hợp và nỗ lực tối đa mới có thể mang lại thành công. Hãy xem những điều viết ra trong tập sách này là một phần bản đồ chưa hoàn chỉnh cho con đường kinh doanh đầy chông gai mà hứng khởi của bạn.' (Trần Nguyên)