eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí do “Công ty Cổ phần truyền thông Gia Phúc” phát hành

Sắc Màu Tổ Ấm (Tập 8): 15 Năm Nhà Vui Tiên Phong Kiến Tạo
Sắc Màu Tổ Ấm (Tập 8): 15 Năm Nhà Vui Tiên Phong Kiến Tạo Đây là ấn phẩm đặc biết đánh dấu bước trưởng thành của thương hiệu Nhà Vui. 15 năm - quãng thời gian đủ dài để định hình một thương hiệu uy tín và chuyên nghiệp trên thị trường và rất cần thiết cho một tập thể kiến trúc sư và designer thật sự trưởng thành. Bằng những cuộc phỏng vấn, trò chuyện chân thật và xúc động, cuốn sách vinh danh 13 giám đốc thiết kế và 4 trưởng phòng nội thất - những người đã gắn bó với Nhà Vui trong trong nhiều năm qua.
Nhà Vui – Sắc Màu Tổ Ấm (Tập 6)
Nhà Vui - Sắc Màu Tổ Ấm (Tập 6) Nhà Vui - Sắc Màu Tổ Ấm (Tập 6) là bộ sách được biên tập công phu gồm những tác phẩm thiết kế mới nhất của Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui trong hai năm 2011 - 2012. Cuốn sách chia rõ các thể loại công việc thiết kế: Nhà biệt thự hay nhà phố, nhà mang phong cách hiện đại - đương đại, hay phong cách sử dụng các đường nét cổ điển làm chủ đạo để các mẫu thiết kế của Nhà Vui ngày càng dễ đối thoại và gần đến ý muốn của chủ nhà. Sự tập hợp chuyên biệt các mẫu nhà trong 3 xu hướng thiết kế cũng giúp độc giả dễ cảm nhận đâu là ngôi nhà mơ ước của riêng mình.
Nhà Vui – Sắc Màu Tổ Ấm (Tập 7): Biệt Thự Hiện Đại
Nhà Vui - Sắc Màu Tổ Ấm (Tập 7): Biệt Thự Hiện Đại Tuyển tập thiết kế nhà ở Sắc Màu Tổ Ấm - Tập 7, với 3 chuyên đề: “Biệt thự hiện đại”, “Không gian nhà phố” và “Đường nét cổ điển”. Đây là bộ sách được biên tập công phu gồm những tác phẩm thiết kế mới nhất của Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui trong hai năm 2011 - 2012. Cuốn sách Sắc Màu Tổ Ấm - Tập 7 chia rõ các thể loại công việc thiết kế: Nhà biệt thự hay nhà phố, nhà mang phong cách hiện đại - đương đại, hay phong cách sử dụng các đường nét cổ điển làm chủ đạo để các mẫu thiết kế của Nhà Vui ngày càng dễ đối thoại và gần đến ý muốn của chủ nhà. Sự tập hợp chuyên biệt các mẫu nhà trong 3 xu hướng thiết kế cũng giúp độc giả dễ cảm nhận đâu là ngôi nhà mơ ước của riêng mình.
Nhà Vui – Sắc Màu Tổ Ấm (Tập 7): Không Gian Nhà Phố
Nhà Vui - Sắc Màu Tổ Ấm (Tập 7): Không Gian Nhà Phố Tuyển tập thiết kế nhà ở Sắc Màu Tổ Ấm - Tập 7, với 3 chuyên đề: “Biệt thự hiện đại”, “Không gian nhà phố” và “Đường nét cổ điển”. Đây là bộ sách được biên tập công phu gồm những tác phẩm thiết kế mới nhất của Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui trong hai năm 2011 - 2012. Cuốn sách Sắc Màu Tổ Ấm - Tập 7 chia rõ các thể loại công việc thiết kế: Nhà biệt thự hay nhà phố, nhà mang phong cách hiện đại - đương đại, hay phong cách sử dụng các đường nét cổ điển làm chủ đạo để các mẫu thiết kế của Nhà Vui ngày càng dễ đối thoại và gần đến ý muốn của chủ nhà. Sự tập hợp chuyên biệt các mẫu nhà trong 3 xu hướng thiết kế cũng giúp độc giả dễ cảm nhận đâu là ngôi nhà mơ ước của riêng mình.
Nhà Vui – Sắc Màu Tổ Ấm (Tập 7): Đường Nét Cổ Điển
Nhà Vui - Sắc Màu Tổ Ấm (Tập 7): Đường Nét Cổ Điển Tuyển tập thiết kế nhà ở Sắc Màu Tổ Ấm - Tập 7, với 3 chuyên đề: “Biệt thự hiện đại”, “Không gian nhà phố” và “Đường nét cổ điển”. Đây là bộ sách được biên tập công phu gồm những tác phẩm thiết kế mới nhất của Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui trong hai năm 2011 - 2012. Cuốn sách Sắc Màu Tổ Ấm - Tập 7 chia rõ các thể loại công việc thiết kế: Nhà biệt thự hay nhà phố, nhà mang phong cách hiện đại - đương đại, hay phong cách sử dụng các đường nét cổ điển làm chủ đạo để các mẫu thiết kế của Nhà Vui ngày càng dễ đối thoại và gần đến ý muốn của chủ nhà. Sự tập hợp chuyên biệt các mẫu nhà trong 3 xu hướng thiết kế cũng giúp độc giả dễ cảm nhận đâu là ngôi nhà mơ ước của riêng mình.