Longman Dictionary of American English (Paperback With PIN) (5th Edition)

Longman Dictionary of American English (Paperback With PIN) (5th Edition)

Phát hành:

Để tải eBook Longman Dictionary of American English (Paperback With PIN) (5th Edition) bạn hãy làm theo thứ tự các bước sau:

Bạn hãy thực hiện các bước để tải sách!

Bước 1: Chia sẻ cho bạn bè

Bước 2: Tải về đọc thôi

Xem giá

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Bình luận:

Khuyến mãi Lazada

Giới thiệu sách:

Longman Dictionary of American English

The Fifth Edition of Longman Dictionary of American English is the key to vocabulary building! Now with the full contents online, plus online Thesaurus and Vocabulary Checker.

Clear and comprehensive

- 109,000 words, meanings and phrases, including words from the Academic Word List.

- 59,000 example sentences, showing thousands of academic words and collocations.

- Clear definitions written using the Longman American Defining .

- Vocabulary of just 2,000 common words.

- Words for content areas such as Science and Social Studies.

The key to vocabulary building

- Collocation boxes show combination of words that are often used together, such as strong interest, highly successful, and take a test.

- Integrated Thesaurus explains thousands of synonyms and antonyms.

- 3,000 etymologies explain the origin of words -15,000 etymologies online.

-Learner′s Handbook on Writing, Collocations and Grammar.

- Workbook exercises for self-study and classroom use

Entire contents online

- Pronunciation of all the words and example sentences, and pronunciation practice.

- Longman Vocabulary Checker: find out which type of vocabulary is used in the text you are reading and which words you should learn.

- Thesaurus: choose the right word and build your vocabulary.

- Topic Vocabulary: find all the words you need to write about common topics such as Describing Places, Technology, Sports and Relationships.

- Academic Study Center with interactive exercises for vocabulary, reading and writing, and exam practice for TOEFL.

Download Ebook Longman Dictionary of American English (Paperback With PIN) (5th Edition) Miễn Phí, Tải Sách Longman Dictionary of American English (Paperback With PIN) (5th Edition), Đọc Ebook Longman Dictionary of American English (Paperback With PIN) (5th Edition) Online, Ebook Longman Dictionary of American English (Paperback With PIN) (5th Edition) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Longman Dictionary of American English (Paperback With PIN) (5th Edition) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Longman Dictionary of American English (Paperback With PIN) (5th Edition) Cho Android - Iphone - IOS, Download Longman Dictionary of American English (Paperback With PIN) (5th Edition) Free Ebook, Xem Sách Longman Dictionary of American English (Paperback With PIN) (5th Edition) Trực Tuyến Online…