Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập)

Để tải eBook Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập) bạn hãy làm theo thứ tự các bước sau:

Bạn hãy thực hiện các bước để tải sách!

Bước 1: Chia sẻ cho bạn bè

Bước 2: Tải về đọc thôi

Xem giá

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Bình luận:

Khuyến mãi Lazada

Giới thiệu sách:

Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết - Trắc Nghiệm - Bài Tập)

Môn Kinh tế Phát triển là một trong những môn học cơ sở ngành được giảng dạy trong các trường Cao đẳngvà Đại học khối ngành kinh tế. Tuy nhiên trên thị trường có rất ít tài liệu về môn học này. Nhằm giúp sinh viên có tài liệu tham khảo quyển Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết - Trắc Nghiệm - Bài Tập) đã được biên soạn.

Tài liệu bao gồm hai phần chính:

Phần thứ nhất: Tóm tắt lý thuyết, gồm 7 chương

Chương 1: Những vấn đề chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Chương 2: Các lý thuyết phát triển.

Chương 3: Các nguồn lực phát triển.

Chương 4: Nông nghiệp trong quá trình phát triển.

Chương 5: Công nghiệp trong quá trình phát triển.

Chương 6: Ngoại thương và phát triển.

Chương 7: Nghèo đói, bất bình đẳng và phát triển kinh tế.

Phần thứ hai: Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập

A-Phần nhận thức đúng-sai (có đáp án)

B-Phần trắc nghiệm (có đáp án)

C-Phần bài tập (có hướng dẫn)

Download Ebook Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập) Miễn Phí, Tải Sách Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập), Đọc Ebook Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập) Online, Ebook Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập) Cho Android - Iphone - IOS, Download Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập) Free Ebook, Xem Sách Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập) Trực Tuyến Online…