Hướng Dẫn Hoàn Thiện Nghiệp Vụ Công Tác Tài Chính – Kế Toán Trường Học

Để tải eBook Hướng Dẫn Hoàn Thiện Nghiệp Vụ Công Tác Tài Chính – Kế Toán Trường Học bạn hãy làm theo thứ tự các bước sau:

Bạn hãy thực hiện các bước để tải sách!

Bước 1: Chia sẻ cho bạn bè

Bước 2: Tải về đọc thôi

Xem giá

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Bình luận:

Khuyến mãi Lazada

Giới thiệu sách:

Hướng Dẫn Hoàn Thiện Nghiệp Vụ Công Tác Tài Chính - Kế Toán Trường Học

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục và đào tạo. Đại hội Đảng lần thứ XI đã xác định: Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.Trong những năm qua, mặc dù điều kiện đất nước và ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn, Nhà nước ta vẫn quan tâm dành một tỷ lệ ngân sách đáng kể đầu tư cho giáo dục. Với nguồn ngân sách đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, trên thực tế cũng tồn tại nhiều bất cập như: Cơ chế quản lý ngân sách dành cho giáo dục còn lỏng lẻo; mức chi đầu tư xây dựng cơ bản còn rất thấp so với nhu cầu; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính trong các cơ sở giáo dục công lập nhìn chung còn hạn chế về tác dụng...Cuốn sách Hướng Dẫn Hoàn Thiện Nghiệp Vụ Công Tác Tài Chính - Kế Toán Trường Học nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ sở giáo dục đào tạo nắm được các quy định mới về các vấn đề trên.Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và hoạt động đầu tư công đối với trường học;Phần II. Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị tài sản trong cơ quan, trường học;Phần III. Quy chế kiểm soát chi tiêu tài chính và sử dụng kinh phí trong ngành giáo dục - đào tạo;Phần IV. Công tác quản lý học phí và các khoản thu khác trong trường học;Phần V. Tiêu chuẩn, định mức trang bị, quản lý, sử dụng tài sản công và xử lý tài sản của các dự án;Phần VI. Công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;Phần VII. Tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán;Phần VIII. Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm và công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ và giáo viên ngành giáo dục.

Download Ebook Hướng Dẫn Hoàn Thiện Nghiệp Vụ Công Tác Tài Chính – Kế Toán Trường Học Miễn Phí, Tải Sách Hướng Dẫn Hoàn Thiện Nghiệp Vụ Công Tác Tài Chính – Kế Toán Trường Học, Đọc Ebook Hướng Dẫn Hoàn Thiện Nghiệp Vụ Công Tác Tài Chính – Kế Toán Trường Học Online, Ebook Hướng Dẫn Hoàn Thiện Nghiệp Vụ Công Tác Tài Chính – Kế Toán Trường Học Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hướng Dẫn Hoàn Thiện Nghiệp Vụ Công Tác Tài Chính – Kế Toán Trường Học Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hướng Dẫn Hoàn Thiện Nghiệp Vụ Công Tác Tài Chính – Kế Toán Trường Học Cho Android - Iphone - IOS, Download Hướng Dẫn Hoàn Thiện Nghiệp Vụ Công Tác Tài Chính – Kế Toán Trường Học Free Ebook, Xem Sách Hướng Dẫn Hoàn Thiện Nghiệp Vụ Công Tác Tài Chính – Kế Toán Trường Học Trực Tuyến Online…