How To Master Skills For The TOEFL iBT Writing Advanced (Kèm CD)

Để tải eBook How To Master Skills For The TOEFL iBT Writing Advanced (Kèm CD) bạn hãy làm theo thứ tự các bước sau:

Bạn hãy thực hiện các bước để tải sách!

Bước 1: Chia sẻ cho bạn bè

Bước 2: Tải về đọc thôi

Xem giá

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Bình luận:

Khuyến mãi Lazada

Giới thiệu sách:

How To Master Skills For The TOEFL iBT Writing Advanced

How to Master Skills for the Toefl iBT Writing Advanced is designed to be used either as a textbook for a Toefl iBT Writing preparation course or as a tool for individual learners who are preparing for the Toefl test on their own. With a total of 20 units, this book is organized to prepare you for the test by providing you with a comprehensive understanding of the test and a thorough practice of essential skills and question types to address the writing tasks on the Toefl iBT. Each unit provides a step-by-step program that can enhance your writing ability as well as familiarize you with the question types asked on the Toefl iBT.

Contents

Introduction

How to Use This Book

Part 1: Integrated Writing

Unit 1: Anthropology

Unit 2: Biology I

Unit 3: Environment I

Unit 4: health

Unit 5: History

Unit 6: Archaeology

Unit 7: Astronomy

Unit 8: Business

Unit 9: Biology II

Unit 10: Environment II

Part 2: Independent Writing

Unit 11: School & Education I

Unit 12: Living & Thinking I

Unit 13: Family & Society

Unit 14: Business & Econnomy

Unit 15: Culture & Leisure I

Unit 16: Environment & Technology

Unit 17: School & Education II

Unit 18: Living & Thinking II

Unit 19: Culture & Leisure II

Unit 20: School & Education III

Essential Essay Topics

Actual Tests

Answer Book

Download Ebook How To Master Skills For The TOEFL iBT Writing Advanced (Kèm CD) Miễn Phí, Tải Sách How To Master Skills For The TOEFL iBT Writing Advanced (Kèm CD), Đọc Ebook How To Master Skills For The TOEFL iBT Writing Advanced (Kèm CD) Online, Ebook How To Master Skills For The TOEFL iBT Writing Advanced (Kèm CD) Cho Điện Thoại, Tải Ebook How To Master Skills For The TOEFL iBT Writing Advanced (Kèm CD) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook How To Master Skills For The TOEFL iBT Writing Advanced (Kèm CD) Cho Android - Iphone - IOS, Download How To Master Skills For The TOEFL iBT Writing Advanced (Kèm CD) Free Ebook, Xem Sách How To Master Skills For The TOEFL iBT Writing Advanced (Kèm CD) Trực Tuyến Online…