Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 – 4)

Để tải eBook Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 – 4) bạn hãy làm theo thứ tự các bước sau:

Bạn hãy thực hiện các bước để tải sách!

Bước 1: Chia sẻ cho bạn bè

Bước 2: Tải về đọc thôi

Xem giá

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Bình luận:

Khuyến mãi Lazada

Giới thiệu sách:

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 - 4)

Ngày nay, thương mại và dịch vụ nói chung, dịch vụ kế toán, kiểm toán nói riêng đã trở thành ngành kinh tế quan trọng, thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia, nhất là các nước phát triển. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam cũng không thể tách khỏi xu thế tất yếu trên.

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 - 4) giúp bạn tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt nam. Hơn nữa, giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nhiệp theo nhiều cấp độ khác nhau.

Nội dung quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 - 4) gồm có 9 chương:

Chương 1: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ (ThS. Phan Thị Thu Hà)

Chương 2: Kế toán các giao dịch ngoại tệ (TS. Hà Xuân Thạch)

Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp (ThS. Lý Kim Huê)

Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản (PGS.TS. Bùi Văn Dương)

Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư (TS. Nguyễn Xuân Hưng)

Chương 6: Kế toán thuê tài sản (ThS. Đặng Ngọc Vàng)

Chương 7: Kế toán các khoản đầu tư tài chính (ThS. Lê Đài Trang)

Chương 8: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả (ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc)

Chương 9: Kế toán công ty cổ phần (TS. Nguyễn Xuân Hưng)

Download Ebook Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 – 4) Miễn Phí, Tải Sách Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 – 4), Đọc Ebook Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 – 4) Online, Ebook Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 – 4) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 – 4) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 – 4) Cho Android - Iphone - IOS, Download Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 – 4) Free Ebook, Xem Sách Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 – 4) Trực Tuyến Online…