English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3)

Để tải eBook English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3) bạn hãy làm theo thứ tự các bước sau:

Bạn hãy thực hiện các bước để tải sách!

Bước 1: Chia sẻ cho bạn bè

Bước 2: Tải về đọc thôi

Xem giá

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Bình luận:

Khuyến mãi Lazada

Giới thiệu sách:

English For Tourism And Restaurants - Book 2

English for Tourism and Restaurants is specially written for those who want to enter the tourism industry or the restaurant industry. As an employee, you should speak and behave in a very polite way. By studying this book, you will improve your English for these professional fields.

This book will help you:

- Get familiar with the tourism and restaurant industries through over 100 dialogs about various kinds of situations.

- Learn the essential grammar through simple sentences and clear charts.

- Enrich your vocabulary by studying the 'Words and Phrases,' 'Word Power,' and 'Phrase Focus' sections.

- Strengthen your listening comprehension by doing lots of listening training.

- Improve your speaking skills by frequently doing the Pair Work.

- Deepen your understanding of English for the service industry by doing the large number of exercises.

- Understand certain English items by referring to a great number of colorful pictures.

CONTENTS

Lesson 1 Taking Orders

Lesson 2 Explaining the Menu

Lesson 3 Serving Meals

Lesson 4 Beverage Service (1)

Lesson 5 Beverage Service (2): At the Bar

Lesson 6 Beverage Service (3): Recommending Wines

Lesson 7 Beverage Service (4): Serving Wines

Lesson 8 During the Meal

Review Test 1

Lesson 9 Settling the Bill (1)

Lesson 10 Settling the Bill (2)

Lesson 11 Checking Out

Lesson 12 Foreign Exchange

Lesson 13 Making Travel Arrangements

Lesson 14 Arranging Local Tours for Hotel Guests

Lesson 15 Transportation (1): Taxis and Buses

Lesson 16 Transportation (2): Trains, Subways, and Rental Cars

Review Test 2

Lesson 17 Shopping (1): Basic Expressions

Lesson 18 Shopping (2): Clothes, Cosmetics, and Jewelry

Lesson 19 Aviation (1): Booking Flights

Lesson 20 Aviation (2): At the Airport

Lesson 21 Aviation (3): Upon Arrival

Lesson 22 Aviation (4): During the Flight

Lesson 23 Making Announcements at the Airport and on the Plane

Lesson 24 Making an Emergency Announcement

Review Test 3

Lesson 25 Arranging Banquets and Conferences

Lesson 26 Writing a Semi-Formal Letter

Lesson 27 Dealing With Complaints in a Restaurant (1): Food

Lesson 28 Dealing With Complaints in a Restaurant (2): Service

Lesson 29 Dealing With Complaints in a Restaurant (3): Other Problems

Lesson 30 Dealing With Complaints in a Hotel (1): Accidents in Public Areas and Rooms

Lesson 31 Dealing With Complaints In a Hotel (2): Laundry Service and Guest Rooms

Lesson 32 Dealing With Complaints in a Hotel and at the Airport

Review Test 4

Download Ebook English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3) Miễn Phí, Tải Sách English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3), Đọc Ebook English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3) Online, Ebook English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3) Cho Điện Thoại, Tải Ebook English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3) Cho Android - Iphone - IOS, Download English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3) Free Ebook, Xem Sách English For Tourism And Restaurants – Book 2 (Kèm Đĩa MP3) Trực Tuyến Online…