English For Tourism And Restaurants – Book 1 (Kèm Đĩa MP3)

Để tải eBook English For Tourism And Restaurants – Book 1 (Kèm Đĩa MP3) bạn hãy làm theo thứ tự các bước sau:

Bạn hãy thực hiện các bước để tải sách!

Bước 1: Chia sẻ cho bạn bè

Bước 2: Tải về đọc thôi

Xem giá

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Bình luận:

Khuyến mãi Lazada

Giới thiệu sách:

English For Tourism And Restaurants - Book 1

English for Tourism and Restaurants is specially written for those who want to enter the tourism industry or the restaurant industry. As an employee, you should speak and behave in a very polite way. By studying this book, you will improve your English for these professional fields.

This book will help you:

- Get familiar with the tourism and restaurant industries through over 100 dialogs about various kinds of situations.

- Learn the essential grammar through simple sentences and clear charts.

- Enrich your vocabulary by studying the 'Words and Phrases,' 'Word Power,' and 'Phrase Focus' sections.

- Strengthen your listening comprehension by doing lots of listening training.

- Improve your speaking skills by frequently doing the Pair Work.

- Deepen your understanding of English for the service industry by doing the large number of exercises.

- Understand certain English items by referring to a great number of colorful pictures.

CONTENTS

1. Pronunciation and Intonation

2. Greetings and Self-Introduction

3. Cardinal Numbers

4. Cardinal Numbers and Ordinal Numbers

5. Offering Apologies

6. Offering Polite Refusals and Saying Thanks

7. Expressions of Time

8. Expressions of Dates

Review Test: Lesson 1-8

9. Giving Locations Inside a Building

10. Giving Directions in a City

11. Giving Information About the Weather: Four Seasons

12. Giving Information About the Weather: Bad Weather Conditions

13. Front Desk: Booking Rooms

14. Front Desk: Checking In

15. Front Desk: Mail, Faxes, and Internet Service

16. Front Desk: Depositing Items; Lost and Found

Review Test: Lesson 9-16

17. Front Desk: Morning Calls and Laundry Service

18. Front Desk: Transportation Services

19. Housekeeping: Supplying Medicine

20. Room Service: Supplying Items

21. Elevator Service

22. Taking Phone Calls

23. Front Desk: Messages

24. Making International Phone Calls

25. Receiving Guests in a Restaurant: Welcoming and Seating the Guests

26. Receiving Guests in a Restaurant: Asking the Guests to Wait or Share a Table

27. Room Service: Taking Orders for Drinks and Breakfast

Review Test: Lesson 19-27

28. Room Service: Taking Orders for Lunch and Dinner

29. Room Service: Explaining an Order and Delivering a Meal to a Room

30. Preparing Vegetables

31. Preparing Salad and Vegetables

32. Preparing and Cooking Meat (1)

33. Preparing and Cooking Meat (2)

34. Learning About a Menu (1)

35. Learning About a Menu (2)

36. Learning About a Menu (3)

Review Test: Lesson 28-36.

Download Ebook English For Tourism And Restaurants – Book 1 (Kèm Đĩa MP3) Miễn Phí, Tải Sách English For Tourism And Restaurants – Book 1 (Kèm Đĩa MP3), Đọc Ebook English For Tourism And Restaurants – Book 1 (Kèm Đĩa MP3) Online, Ebook English For Tourism And Restaurants – Book 1 (Kèm Đĩa MP3) Cho Điện Thoại, Tải Ebook English For Tourism And Restaurants – Book 1 (Kèm Đĩa MP3) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook English For Tourism And Restaurants – Book 1 (Kèm Đĩa MP3) Cho Android - Iphone - IOS, Download English For Tourism And Restaurants – Book 1 (Kèm Đĩa MP3) Free Ebook, Xem Sách English For Tourism And Restaurants – Book 1 (Kèm Đĩa MP3) Trực Tuyến Online…