Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng

Để tải eBook Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng bạn hãy làm theo thứ tự các bước sau:

Bạn hãy thực hiện các bước để tải sách!

Bước 1: Chia sẻ cho bạn bè

Bước 2: Tải về đọc thôi

Xem giá

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Bình luận:

Khuyến mãi Lazada

Giới thiệu sách:

Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng

Sách gồm những nội dung chính như sau:

Dẫn nhập

Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng

Đại sư thứ nhất: DÜSUM KHYENPA (1110-1193)

Đại sư thứ hai: KARMA PAKSHI (1206-1283)

Đại sư thứ ba: RANGJUNG DORJE (1284-1339)

Đại sư thứ tư: ROLPE DORJE (1340-1383)

Đại sư thứ năm: DEZHIN SHEKPA (1384-1415)

Đại sư thứ sáu: THONGWA DHÖNDEN (1416-1453)

Đại sư thứ bảy: CHÖDRAK GYATSO (1454-1506)

Đại sư thứ tám: MIKYÖ DORJE (1507-1554)

Đại sư thứ chín: WANGCHUK DORJE (1555-1603)

Đại sư thứ mười: CHÖYING DORJE (1604 – 1674)

Đại sư thứ mười một: YESHE DORJE (1676- 1702)

Đại sư thứ mười hai: CHANGCHUP DORJE (1703 – 1732)

Đại sư thứ mười ba: DÜDUL DORJE (1733 – 1797)

Đại sư thứ mười bốn: THEKCHOK DORJE (1798 – 1868)

Đại sư thứ mười lăm: KHAKHYAP DORJE (1871 – 1922)

Đại sư thứ mười sáu: RANGJUNG RIKPE DORJE (1923 – 1981)

Đại sư thứ mười bảy: URGYEN TRINLEY DORJE (1985 – )

Download Ebook Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng Miễn Phí, Tải Sách Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng, Đọc Ebook Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng Online, Ebook Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng Cho Android - Iphone - IOS, Download Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng Free Ebook, Xem Sách Các Vị Đại Sư Tái Sinh Tây Tạng Trực Tuyến Online…