500 Words, Phrases And Idioms For The TOEFL iBT (Kèm CD)

Để tải eBook 500 Words, Phrases And Idioms For The TOEFL iBT (Kèm CD) bạn hãy làm theo thứ tự các bước sau:

Bạn hãy thực hiện các bước để tải sách!

Bước 1: Chia sẻ cho bạn bè

Bước 2: Tải về đọc thôi

Xem giá

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Chỉ tải sách thôi tại sao phải bắt share này nọ? Câu like à?Bạn tìm được sách hay mà. Đừng ít kỷ như thế. Hãy chia sẻ cho bạn bè cùng đọc!

Lưu ý khi share? Share Facebook để giới thiệu bạn bè quyển sách bạn đang đọc. Share Google để nâng số lượng người đọc sách tại Việt Nam được Google cập nhật thông qua mạng lưới GMail, Youtube, Google Plus… Đôi lúc do một số lý do khách quan, bạn bấm share FB hoặc Google, hoặc cả hai đểu không tải sách được. Hãy thử quay lại tải lúc khác. Nếu nhiều lần vẫn không được. Nhờ bạn để lại comment bên dưới.

Không tải được? Hãy thử đọc online. Có thể bị ảnh hưởng từ các yếu tố: đứt cáp, máy chủ lỗi…

Tải không được, đọc cũng không xong? Nhờ bạn để lại comment bên dưới báo lại.

Bình luận:

Khuyến mãi Lazada

Giới thiệu sách:

500 Words, Phrases And Idioms For The TOEFL iBT

This TOEFL book is diferrent because it uses an integrated vocabulary learning system called recycling. Recycling is simple. Each excercise is divied into four quizzes. Quizz #1, a multiple-choice vocabulary quiz, introduces ten new words. Next, you will do Quiz #2. Quiz #2 is sentence completion quiz based on the ten worlds in Quiz #1. Next, you will do Quiz #3, a spelling quiz. The speaker on the CD will say the same ten words in turn. You will then have ten seconds to spell each word by saying it and typing it. Finally, you will do Quizz #4. Quiz #4 is a 60-word typing test based on the ten new words you have beenrecycling through Quizzes #1, #2, #3, plus words, phrases and idioms recycled from previous exercises.

Download Ebook 500 Words, Phrases And Idioms For The TOEFL iBT (Kèm CD) Miễn Phí, Tải Sách 500 Words, Phrases And Idioms For The TOEFL iBT (Kèm CD), Đọc Ebook 500 Words, Phrases And Idioms For The TOEFL iBT (Kèm CD) Online, Ebook 500 Words, Phrases And Idioms For The TOEFL iBT (Kèm CD) Cho Điện Thoại, Tải Ebook 500 Words, Phrases And Idioms For The TOEFL iBT (Kèm CD) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook 500 Words, Phrases And Idioms For The TOEFL iBT (Kèm CD) Cho Android - Iphone - IOS, Download 500 Words, Phrases And Idioms For The TOEFL iBT (Kèm CD) Free Ebook, Xem Sách 500 Words, Phrases And Idioms For The TOEFL iBT (Kèm CD) Trực Tuyến Online…